CÔNG TY TÀU CUỐC

Tin tức

Hot news

Chi nhánh

Chi nhánh Công ty CP Tàu Cuốc tại Thành phố Mỹ Tho – Xí nghiệp Tàu Cuốc Sông Tiền

Địa chỉ: Trung Lương –Thành phố Mỹ Tho -Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: +84.73.3855689

Fax: +84.73.38855425

Chi nhánh Công ty CP Tàu Cuốc tại Thành phố Cần Thơ – Xí nghiệp Tàu Cuốc Sông Hậu

Địa chỉ: 36 Hùng Vương – Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: +84.71.3820228

Fax: +84.71.3825290

Chi nhánh Công ty CP Tàu Cuốc – Xí nghiệp Tàu Cuốc Sài Gòn

Địa chỉ: A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84.8.38720620

Fax: +84.8.38720621

Chi nhánh Công ty CP Tàu Cuốc – Xí nghiệp Thi Công Cơ Giới

Địa chỉ: A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84.8.38720620

Fax: +84.8.38720621

Chi nhánh Công ty CP Tàu Cuốc – Xí nghiệp Xây dựng Tàu Cuốc

Địa chỉ: A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84.8.38720620

Fax: +84.8.38720621

Chi nhánh Công ty CP Tàu Cuốc tại Hà Nội – Xí nghiệp Tàu Cuốc Hà Nội

Địa chỉ: 117 Lô D4, khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Điện thoại: +84.4.35409061

Fax: +84.4.35400392

Xưởng Cơ khí Lắp máy

Địa chỉ: A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84.8.38720620

Fax: +84.8.38720621

Chi nhánh Công ty CP Tàu Cuốc tại Thành phố Cần Thơ – Xí nghiệp Tàu Cuốc Sông Hậu