CÔNG TY TÀU CUỐC

Tin tức

Hot news

Công trình cống

STT

Tính chất công việc

Giá trị hợp đồng (VND)

Tên cơ quan ký hợp đồng

Tên nước

1

Cống Bàng Đa, Nhà Thờ 2, Đại An và Mù U

38.198.749.000

BQL Dự án Thủy lợi  419

Việt Nam

2

Cống Ba Thôn -Tiểu dự án Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn thuộc Dự án chống lũ hạ du Sông SG TP.HCM và tỉnh Bình Dương

19.148.000.000

Ban Quản lý  ĐTXDCT (thuộc Sở NN&PTNT TPHCM)

Việt Nam

3

Cống Xẻo Nhào

44.058.672.172

BQL các dự án ĐTXD chuyên ngành NN Kiên Giang

Việt Nam

4

Cống Thuồng Luồng & Rọ Ghe

46.266.807.172

BQL các dự án ĐTXD chuyên ngành NN Kiên Giang

Việt Nam

5

Cống ngăn triều và nhà vận hành rạch Thủ Đức

26.247.685.000

Ban QLĐTXDCT (thuộc Cty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi TPHCM)

Việt Nam

6

Xây lắp Cống C1. Dự án: Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ Sông Rạch Láng The đến Sông Lu.

14.974.899.000

Ban QLĐTXDCT (thuộc Cty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi TPHCM)

Việt Nam