CÔNG TY TÀU CUỐC

Tin tức

Hot news

Công trình xây dựng cảng

STT

Tính chất công việc

Giá trị hợp đồng (VND)

Tên cơ quan ký hợp đồng

Tên nước

1

Sông Sao

24.405.902.000

Tổng CT Xây dựng Đường thủy

Việt Nam

2

Nạo vét luồng vào cảng, khu vực trước bến và vùng quay tàu cảng dầu khí – XN Vietsovpetro

55.483.118.026

XN Liên danh dầu khí VIETSOVPETRO

Việt Nam

3

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới – Thanh Hóa

71.379.000.000

Ban Quản lý dự án đầu tư cảng Hới  Thanh Hóa

Việt Nam

4

San nền, Nạo vét cảng và kênh nắn dòng sông Yên Hòa thuộc DA Nhà máy điện Nghi Sơn 1

186.229.841.000

Tổng Cty XD NN & PT Nông thôn

Việt Nam

5

Nạo vét khu nước trước bến và luồng chạy tàu, dự án: Nâng cấp và mở rộng cảng cá Lạch Bạng

36.580.000.000

BQL dự án Thủy sản Thanh Hóa

Việt Nam